Arrow Grid Arrow 2 Facebook Instagram Kreatíva Reklama Vývoj

InPoprad

Všetko, čím žije naše mesto, na jednom mieste.

Vytvorili sme portál, ktorý spája informácie o najzaujímavejších veciach, ktoré ľudia bežne vo svojom meste hľadajú – obedové menu, kalendár udalostí, program kín, blogy a ďalšie možnosti. Portál je modulárny, takže k nemu moźno dopĺňať ďalšie podstránky a je jednoduché vytvoriť ho pre ďalšie mestá. Projekt IN momentálne aktívne funguje napr. v Poprade, Nitre či Žiline.

Facebook

Webstránka

inpoprad-webdesign-online-marketing-mestsky-projekt
inpoprad-webdesign-online-marketing-mestsky-projekt
Klient
InPoprad
Realizácia

Správa sociálnych sietí

Správa PPC kampaní (Google Ads)

Tvorba webstránky

SEO

Web

www.inpoprad.sk