Arrow Grid Arrow 2 Facebook Instagram Kreatíva Reklama Vývoj

Robotec

Ak ste firma, ktorá sa zaoberá automatizáciou a exportuje do celého sveta, potrebujete web, ktorý bude bežať ako hodinky. Jeden taký sme vyrobili pre spoločnosť Robotec.

Vzhľadom na špecifické požiadavky klienta sme sa vyhli akýmkoľvek šablonám a celý web sme nakódovali. 

Klient
Robotec, s.r.o.
Realizácia

Tvorba webstránky

Web

www.robotec.sk