Robotec

@Robotec
  • #Web

Ak ste firma, ktorá sa zaoberá automatizáciou a exportuje do celého sveta, potrebujete web, ktorý bude bežať ako hodinky. Jeden taký sme vyrobili pre spoločnosť Robotec.

Vzhľadom na špecifické požiadavky klienta sme sa vyhli akýmkoľvek šablonám a celý web sme nakódovali.